Lucrare de Licenta si Disertatie la Comanda in domeniile Informatica, Psihologie, Pedagogie, Asistenta sociala, Management, Sociologie etc

Lucrare De Licenta Stimularea Si Dezvoltarea Creativitatii La Elevii Din Invatamantul Scolar

1.Creativitatea Prin Joc

2.Stimularea Creativitatii Copiilor Din Ciclul Curricular Achizitii Fundamentale

3.Dezvoltarea Creativitatii La Scolarul Mic In Cadrul Ariei Curriculare Limba Si Comunicare

4.Familia Ca Factor Indirect In Cultivarea Creativitatii Elevului Mic

5.Dezvoltarea Creativitatii Scolarului Mic

2 Cuprins

Cuprins
Introducere
Capitolul I – Educatia La Varstele Mici

Capitolul Ii – Creativitate Si Educatie
2.1. Ce Este Creativitatea?
2.2. Creativitatea Scolarului Din Ciclul Achizitiilor Fundamentale
2. 3. Metode De Identificare A Potentialului Creativ Al Elevului
2.4. Demersuri Pentru Activarea Potentialului Creativ

Capitolul Iii Stimularea Creativitatii Copiilor Din Ciclul Curricular Achizitii Fundamentale
3.1. Dezvoltarea Capacitatii Creatoare Prin Disciplina Limba Si Literatura Romana
3.2 Dezvoltarea Capacitatilor Creative Prin Disciplina Matematica
3.3. Contributia Jocului La Activitatile Din Domeniul Estetic Si Creativ
3.4 Alte Tipuri De Jocuri Didactice Utilizate Pentru Stimularea Creativitatii Elevilor Din Ciclul Achizitiilor Fundamentale
Capitolul Iv. Cercetarea Pedagogica Privind Eficienta Metodelor Si Tehnicilor Interactive In Stimularea Creativitatii Elevilor In Orele De Limba Si Literatura Romana La Clasa A Ii-a 76
4.1. Scopul Cercetarii.
4.2. Obiectivele Cercetarii:
4.3. Ipoteza Cercetarii
4.4. Variabilele Cercetarii
4.5. Coordonate Majore Ale Cercetarii:
4.6. Etapele Investigatiei
4.6.1. Etapa Experimentala/Constatativa
4.6.2. Etapa Experimentala/ Experimentului Formativ
4.6.3. Etapa Experimentala/Finala
4.7. Analiza, Prelucrarea Si Interpretarea Datelor. Concluzii
Concluzii
Bibliografie

Exemple de lucrari de licenta informatica realizate

.