Lucrare de Licenta si Disertatie la Comanda in domeniile Informatica, Psihologie, Pedagogie, Asistenta sociala, Management, Sociologie etc

1 CUPRINS-abandonul scolar al copilului

INTRODUCERE
CAPITOLUL I. ABANDONUL SCOLAR
1.1 Delimitari conceptuale : inadaptare, esec, insucces si abandon scolar
1.1.1 Inadaptarea scolara
1.1.2. Esecul si insuccesul si scolar
1.1.3. Abandonul scolar
1.2 Abandonul scolar si familia
CAPITOLUL II . CAUZELE SI EFECTELE ABANDONUL SCOLAR
2.1. Cauzele si efectele abandonului scolar
2.1.1. Cauze de ordin economic
2.1.2. Cauze de ordin socio-cultural
2.1.3. Cauze de ordin psiho-fiziologic
2.1.4. Cauze de ordin pedagogic
2.2. Situatia abandonului scolar in trei judete Bihor, Salaj si Cluj
CAPITOLUL III. METODOLOGIA CERCETARII
3.1 Ancheta sociala:
3.2 Interviul
3.3 Studiul de caz
3.4 Observatia
3.5 Proiectul de interventie
3.6 STUDII DE CAZ..
3.6.1 STUDIU DE CAZ 1
3.6.2 STUDIU DE CAZ 2
3.6.3 STUDIU DE CAZ 3
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXA 1
ANEXA II
ANEXA III.
ANEXA IV
ANEXA V

2 CUPRINS- ABANDONUL SI INSTITUTIONALIZAREA

INTRODUCERE
CAPITOLUL I
DATE GENERALE DESPRE ABANDON
1.1 Notiuni generale despre abandon
1.2. Atasamentul copilului fata de parinti
1.3. Cauze ale abandonului
1.4. Aspecte psihologice si medicale ale abandonului
1.5 Efectele abandonarii in institutii
CAPITOLUL II
DEFINIREA INSTITUTIONALIZARII
2.1. Cauze ale institutionalizarii
2.2. Forme alternative la institutionalizare
2.2.1. Definirea institutiilor si a formelor alternative la institutionalizare
2.3. Aspecte ale evaluarii calitatii vieti din centrele de plasament
2.4. Problematica institutionalizarii in Romania
2.5. Efectele insitutionalizarii asupra copiilor
2.6. Abuzul institutional asupra copiilor din institutii
2.7 Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei
CAPITOLUL IV
CADRUL METODOLOGIC
4.1. Obiective. Ipoteze. Metodologia cercetarii
4.2. Descrierea cercetarii
4.2.1. Descrierea Centrului De Ingrijire Si Gazduire Neghinita
4.2.2. Descrierea Centrului de Plasament nr.2 Bucuresti
4.2.3. Prezentarea statisticii cu privire la abandon
4.3. Analiza si prelucrarea datelor
4.3.1. Analiza studiilor de caz
4.3.2. Analiza interviurilor cu specialistii
4.4. Concluzii la prelucrarea si analiza datelor
4.5. Metode de interventie din perspectiva asistentului social
CONCLUZII
ANEXE
Bibliografie

 

Exemple de lucrari de licenta informatica realizate

.